สุขภาพทางเพศ

"CUM Early หรือ Die early" ผลข้างเคียงของ Viagra

Anonim

"CUM Early หรือ Die early" ผลข้างเคียงของ Viagra

ผลข้างเคียงถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ทั่วไปและร้ายแรง

NAION

การระบุว่าเป็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรงคือภาวะที่เรียกว่า Neuropathy เกี่ยวกับสายตาสั้น Ischemic Non-Arteritic (NAION) นี่คือการตาบอดอย่างฉับพลันในหนึ่งหรือทั้งสองดวงและเป็นแบบถาวร แม้ว่าจะเป็นผลข้างเคียงที่หายากมาก แต่ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคตาอื่น ๆ ผู้ที่มีอายุเกินกว่า 50 ปีและผู้สูบบุหรี่อาจมีความเสี่ยงสูง

ปฏิสัมพันธ์ยาและผลกระทบของพวกเขา