การตั้งครรภ์

การให้นมบุตรเป็นประโยชน์กับคุณและลูกน้อยของคุณอย่างไร

Anonim

ทำไมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของคุณจึงมีความสำคัญ

"การศึกษาพบว่าเด็กที่ให้นมลูกน้อยเพียงอย่างน้อย 6 เดือนและนมแม่และสูตรอาหารอื่น ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปีมีแนวโน้มที่จะมี IQ สูงกว่าคนที่ไม่ได้"

ป้องกันโรค

โภชนาการที่ดีราคาถูก

เพิ่มความสนิทสนมระหว่างแม่กับลูก