สุขภาพโดยทั่วไป

ความสำคัญของพยาบาลในการรักษาผู้ป่วย

Anonim

ถ้าคนป่วยแล้วสำหรับการเป็นอย่างดีเขาไม่เพียง แต่ต้องการยา แต่ยังเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าการดูแล ในการกำจัดโรคจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและการดูแลนี้มีให้โดยพยาบาล พยาบาลเป็นผู้หญิงที่ให้การดูแลผู้ป่วยเพื่อให้บรรลุความสำเร็จการบำรุงรักษาและการฟื้นตัวของสุขภาพที่ดีที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี การรักษาทั้งหมดของแพทย์ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงว่าการขยายประสิทธิภาพที่เธอกำลังเล่นบทบาทของเธอ ไม่เพียง แต่ความห่วงใยเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการให้การสนับสนุนทางศีลธรรมแก่ผู้ป่วยเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ผู้ป่วย ตอนนี้เราจะพูดถึงบทบาทและหน้าที่ของเธอในการรักษาผู้ป่วยในลักษณะดังต่อไปนี้:

ความสำคัญของพยาบาลในการรักษาผู้ป่วย

ยาเป็นส่วนสำคัญในการรักษาผู้ป่วย เป็นสิ่งจำเป็นที่ควรให้ยาในเวลาที่เหมาะสม ราวกับว่าพวกเขาไม่ได้รับตามเวลาแล้วผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขากลายเป็นเล็กน้อยและทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะกำจัดโรคหรือสถานการณ์ที่มีปัญหา ดังนั้นการให้ยาเป็นหน้าที่หลักและความรับผิดชอบของพยาบาล

  • การให้ความสนใจ

ผู้ป่วยต้องให้ความสนใจอย่างเต็มที่เนื่องจากบางครั้งยาเหล่านี้ก็ไม่เหมาะสำหรับร่างกายของเขาหรือเธอเป็นผู้ให้อาการของโรคหรือปัญหาอื่นและเขาเริ่มอาเจียนในกรณีเช่นนี้เธอเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้น จัดการกับสถานการณ์ดังกล่าว แม้กระทั่งเธอก็ใส่ใจเกี่ยวกับอาหารของเขาหรือเธอไม่ว่าเขาหรือเธอจะกินอาหารในเวลาที่เหมาะสมหรือในปริมาณที่เหมาะสม เธอยังตั้งข้อสังเกตว่าผลิตภัณฑ์อาหารใดมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเขาหรือไม่ หากผู้ป่วยบ่น

เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลแล้วเธอก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เช่นกัน

  • การสังเกตการณ์และการตัดสินใจ

ในสถานการณ์ที่สำคัญต้องตรวจสอบการตอบสนองอาการและกิจกรรมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหลังการใช้ยาการผ่าตัดหรือการผ่าตัดแล้วในสถานการณ์เช่นนี้เธอจะสังเกตการตอบสนองอาการและกิจกรรมของผู้ป่วย เธอตัดสินใจที่จะดำเนินขั้นตอนต่อไปของการรักษา เธอยังทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาของพวกเขาเพื่อให้การรักษาที่ดีขึ้น แม้ในบางสถานการณ์เมื่อไม่สามารถหาหมอได้แล้วเธอก็ให้การรักษาด้วยตนเอง

  • การสื่อสาร

การสื่อสารมีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิต เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดของเราโดยการสื่อสาร ในทำนองเดียวกันการสื่อสารด้านการแพทย์มีบทบาทสำคัญ พยาบาลควรสื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อนหรือครอบครัวและแพทย์ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ เธอสามารถโน้มน้าวให้พวกเขาทั้งหมดด้วยเทคนิคการสื่อสารที่ดีที่สุดของเธอ เธอทำตัวเป็นคนกลางระหว่างคนป่วยและหมอด้วยวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของเธอ แม้การสื่อสารของเธอบางครั้งทำหน้าที่เป็นคำปรึกษากับเขาหรือเธอในเวลาที่เขาหรือเธอสูญเสียหวังว่าจะดีและมีสุขภาพดี

  • การจัดการ

โรงพยาบาลประกอบด้วยผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก จำนวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเหล่านี้ต้องการการจัดการที่สมบูรณ์และเข้มแข็ง เป็นหน้าที่ของเธอในการจัดการพวกเขาทีละคน เธอเป็นเพียงคนที่ตัดสินใจว่าควรจะได้รับการรักษาแบบใดก่อน เธอยังดูแลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเหตุฉุกเฉิน เธอจัดการกับขั้นตอนทั้งหมดจากการที่เขาหรือเธอ (ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ) เข้าออก เธอยังตัดสินใจที่หนึ่งควรได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่ กระบวนการทั้งหมดของการจัดการจะดำเนินการภายใต้การควบคุมของเธอซึ่งพิสูจน์ให้เป็นความรับผิดชอบที่ดี

  • คำแนะนำ

งานแต่ละอย่างไม่สมบูรณ์โดยไม่มีคำแนะนำที่ถูกต้องและครบถ้วน ในทำนองเดียวกันผู้ปกครองของเหยื่อต้องการคำแนะนำอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้บริการเขาหรือเธอในทางที่ดีขึ้น เธอแนะนำผู้ปกครองวิธีการจัดการกับเหยื่อเท่าไหร่อาหารควรให้กับเขาหรือเธอเวลาและวิธีการที่ยาควรได้รับและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงโดยผู้ประสบภัย คำแนะนำที่สัตย์ซื่อของเธอจำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาผู้ประสบภัยทันที

  • การรายงานปัญหา

พยาบาลเป็นเพื่อนของผู้เสียหายและเธอคิดว่าไม่เพียง แต่สำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประสบภัย แต่ยังเป็นความสุขของโรงพยาบาล เธอเป็นผู้หญิงที่เข้าใจความเจ็บปวดของผู้ประสบภัยและต่อสู้กับสิทธิของตน หากผู้เสียหายไม่ได้รับบริการและการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสมจากนั้นก็สามารถร้องเรียนหรือรายงานต่อผู้มีอำนาจของงานดังกล่าวได้ นอกจากนี้ถ้าเธอพบใครก็ตามที่กำลังทำลายขโมยทรัพย์สินของโรงพยาบาลและทำให้สภาพแวดล้อมแย่ ๆ มันเป็นสิทธิและความรับผิดชอบของเธอที่จะบ่นหรือรายงานต่อชายหรือหญิงคนนั้น

ดังนั้นพยาบาลเป็นส่วนสำคัญของวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลบอมเบย์อินดอร์เป็นโรงพยาบาล ที่มีคุณภาพดี โรงพยาบาลบอมเบย์อินดอร์ คือวิทยาลัยการพยาบาลที่ดีที่สุดในอินเดีย