อาหาร

ภาวะทุพโภชนาการและสาเหตุที่พบบ่อยของภาวะทุพโภชนาการคืออะไร?

Anonim

ภาวะทุพโภชนาการคืออะไรและสาเหตุของภาวะทุพโภชนาการเป็นอย่างไร

บุคคลที่ขาดสารอาหารหรือต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะโภชนาการในกรณีที่อาหารของพวกเขาไม่ได้ให้แคลอรีและโปรตีนที่เพียงพอต่อสุขภาพสำหรับการบำรุงรักษาและการเพิ่มขึ้นหรือพวกเขาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารที่กินได้จากการเจ็บป่วย

มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ สาเหตุเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก

  • สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
  • สาเหตุทั่วไป

สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

ไม่แข็งแรงพร้อมกับอาหารที่เป็นอันตราย:

การขาดการออกกำลังกายและเกม: