โรค

Sarcoidosis คืออะไร? สาเหตุสัญญาณและอาการ

Anonim

Sarcoidosis ของดวงตา

Sarcoidosis คืออะไร?

เมื่อเกิดโรค Sarcoidosis แผลที่กล้องจุลทรรศน์ของรูปแบบของการอักเสบที่เรียกว่า granulomas จะปรากฏในเนื้อเยื่อที่ได้รับผลกระทบ ในกรณีส่วนใหญ่ granulomas เหล่านี้แก้ได้ด้วยหรือไม่มีการรักษา ในบางกรณีจุดที่ granulomas ไม่ฟื้นตัวและหายไปเนื้อเยื่อมักจะยังคงอักเสบและกลายเป็นรอยแผลเป็น (fibrotic)

sarcoidosis

สาเหตุของ sarcoidosis คืออะไร?

อาการหรืออาการทั่วไป