สุขภาพโดยทั่วไป

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่ (infographic)

Anonim

การได้รับปริญญาโทด้านสารสนเทศสุขภาพหมายถึงการเรียนรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรและการฝึกฝนทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการได้รับข้อมูลที่ทันสมัยด้วยช่องทางการดูแลด้านสุขภาพและตลอดจนเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลง หนึ่งช่องดังกล่าวคือข้อมูลการฟื้นฟูสมรรถภาพ - เรียนรู้ว่าพื้นที่การปฏิวัตินี้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่แพทย์และผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการบำบัด: